BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND

VIDEO

NEWS

14 March 2017

Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

30 January 2017

Covered deposits at the end of 2016

13 January 2017

Banca Națională a României a stabilit nivelul suplimentar de garantare pentru categoriile de depozite ce beneficiază temporar de o acoperire mai mare de 100.000 euro

29 December 2016

Precizăci cu privire la interpretări ale indicatorilor statistici ai FGDB

19 December 2016

A fost aprobată componența Comitetului director al FGDB