BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND

VIDEO

NEWS

12 April 2017

Comunicat de presă privind prima întrunire a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială

14 March 2017

Comunicat al Comitetului Naţional pentru Stabilitate Financiarǎ

30 January 2017

Covered deposits at the end of 2016

13 January 2017

Banca Națională a României a stabilit nivelul suplimentar de garantare pentru categoriile de depozite ce beneficiază temporar de o acoperire mai mare de 100.000 euro

29 December 2016

Precizăci cu privire la interpretări ale indicatorilor statistici ai FGDB