Achiziții publice

SISTEMUL INTEGRAT IT


Întrebări și răspunsuri


Dezvoltarea si implementarea unui sistem informatic integrat pentru gestiunea activitatii Fondului de garantare a depozitelor bancare

Descrierea autorității contractante

FGDB este schema statutară de garantare a depozitelor bancare, oficial recunoscută pe teritoriul României, ce are ca scop principal garantarea depozitelor bancare.

FGDB este o instituție de interes public care își desfășoară activitatea în baza Legii nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, a Legii nr.312/2015 privind privind redresarea şi rezoluţia instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul financiar, precum și a legislației în materie. Contabilitatea FGDB este organizată în baza Legii nr. 82/1991 - Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările ulterioare și a Ordinului BNR nr. 6/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene.


Scop: implementarea unui sistem informatic integrat modern, eficient, flexibil, scalabil și conform cu bunele practici utilizate în industria software, care să ofere suport structurilor organizatorice interne, inclusiv prin automatizarea proceselor, în vederea creșterii eficienței și eficacității activității desfășurate.
Obiective:
- dezvoltarea și implementarea unui sistem informatic integrat, adecvat nevoilor FGDB, conform specificatiilor functionale si tehnice din Anexa nr.1 la prezenta Documentație descriptivă;
- instruirea administratorilor și utilizatorilor sistemului informatic integrat;
- mentenanța, actualizarea și suportul post implementare pentru sistemul informatic integrat, cu detalierea nivelelor de servicii (Corespondentul SLA-Service Levels Agreement)


Anunțul de participare pentru această achiziție a fost publicat în SEAP în data de 21.11.2017. Documentația descriptivă și documentația suplimentară aferentă licitației lansate de către FGDB pot fi accesate direct din SEAP sau pot fi ridicate de la sediul FGDB.


Întrebări și răspunsuri privind achiziția

1. Care este Termenul limită pentru depunerea candidaturii pentru Etapa I (documentele de clarificare).

Răspuns: Pentru etapa I – etapa de calificare și selecție - termenul limită pentru depunerea candidaturii inclusiv DUAE în vederea verificării de către FGDB a criteriilor de calificare și selecție este 15. 01.2018 ora 16:00.


2. Întrebare: Poate fi furnizată o versiune în limba engleză a acestor documente?

Răspuns: Nu a fost elaborată și o versiune în limba engleză a documentației de atribuire.
Conform ”Documentației descriptive” Candidatul trebuie să ofere asistență în limba română și să dețină cel puțin un birou în România sau să aibă un partener localizat în România iar, potrivit ”DOCUMENTAȚIE AFERENTĂ PROCEDURII DE NEGOCIERE COMPETITIVĂ” Secțiunea I ”Informații generale” litera D:
”D.2.1. Candidatul va suporta toate costurile asociate elaborării și prezentării ofertei sale, precum și a documentelor care o însoțesc, iar autoritatea contractantă nu va fi responsabilă sau răspunzătoare pentru costurile respective.
D.3 ‐ Limba de redactare a ofertei finale
D.3.1. Oferta și documentele care o însoțesc trebuie să fie redactate în limba română și o traducere legalizată în limba română (dacă este cazul).”


3. Întrebare: Cum se poate intra în posesia caietului de sarcini și a celorlate documente ale licitației?

Răspuns: Documentația descriptivă și documentația suplimentară aferentă licitației lansate de către FGDB pot fi accesate direct din SEAP sau pot fi ridicate de la sediul FGDB.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE