Ne mărim echipa!

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de Consilier coordonare proiecte, pe durată nedeterminată.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE