Pentru deponenți

Afișul pe care îl găsiți la sucursalele băncilor membre ale FGDB:


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE