Comitetul National pentru Supravegherea Macroprudentiala (CNSM)


Obiectivul fundamental al Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială este de a contribui la salvgardarea stabilității financiare, inclusiv prin consolidarea capacității sistemului financiar de a rezista șocurilor și prin diminuarea acumulării de riscuri sistemice, asigurând pe această cale o contribuție sustenabilă a sistemului financiar la creșterea economică.


În îndeplinirea obiectivului său fundamental, Comitetul este independent din punct de vedere operațional.


Gasiți Comunicatele oficiale ale Comitetului aici.

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND