Depozitele acoperite la 31 decembrie 2020

Depozitele acoperite la 31 decembrie 2020

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. La sfârșitul anului 2020, la FGDB participau 26 de instituții de credit, persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

În situația în care o bancă are probleme, iar depozitele constituite în orice monedă la aceasta devin indisponibile ori banca este supusă unei măsuri de rezoluție, fiecărui deponent garantat îi este asigurată integral orice sumă mai mică sau egală cu 100.000 euro, în echivalent lei, iar cei care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de acoperirea a 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

În anul 2020, depozitele eligibile (garantate de FGDB) și-au menținut tendința ascendentă din anii precedenți, înregistrând o creștere anuală de 14,8%, până la 371,8 miliarde lei la 31 decembrie 2020. Majorarea cu aproximativ 48 miliarde lei a fost rezultatul dinamicilor pozitive consemnate la nivelul tuturor componentelor - depozite eligibile denominate în lei și în valută, de valori în cadrul sau peste nivelul plafonului de acoperire, atât ale populației cât și ale persoanelor juridice. Aportul cel mai însemnat la această majorare (aproximativ 80%) a provenit din sfera depozitelor persoanelor fizice de valori mai mici sau egale cu 100.000 euro în echivalent lei și din cea a persoanelor juridice garantate care dețineau depozite mai mari decât valoarea plafonului de acoperire.

Depozitele eligibile ale persoanelor juridice au avansat într-un ritm ușor mai alert decât cele ale populației. La 31 decembrie 2020, depozitele eligibile ale populației însumau 222,5 miliarde lei (variație anuală de +13,7%), iar cele ale persoanelor juridice 149,3 miliarde lei (variație anuală de +16,5%). Cu toate acestea, similar perioadelor anterioare, contribuția nominală a depozitelor persoanelor fizice la creșterea valorii totale a depozitelor eligibile a fost majoritară (circa 27 miliarde lei, din care trei sferturi au provenit din sfera depozitelor de valori mai mici sau egale cu plafonul de acoperire).

La sfârșitul anului 2020, depozitele eligibile denominate în moneda națională însumau 233 miliarde lei (variație anuală de +13,8%), iar cele în valută 138,8 echivalent miliarde lei (variație anuală de +16,5%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 62,7% la 31 decembrie 2020.

Depozitele acoperite de FGDB - acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro în echivalent lei - au însumat 241,6 miliarde lei la 31 decembrie 2020, cu 14,7% peste nivelul de la sfârșitul anului 2019. Acestea au continuat să reprezinte aproape două treimi din valoarea totală a depozitelor eligibile.

Față de volumul depozitelor acoperite, resursele FGDB destinate garantării depozitelor se mențin la un nivel confortabil de 2,7%, semnificativ mai mare decât cerința impusă de standardele Uniunii Europene schemelor de garantare a depozitelor din statele membre, respectiv un nivel-țintă al resurselor de minimum 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite până în anul 2024.

Depozitele persoanelor fizice au contribuit de o manieră semnificativă la creșterea volumului total al depozitelor acoperite. La 31 decembrie 2020, valoarea totală a depozitelor acoperite ale populației a fost de 196,2 miliarde lei (variație anuală de +13,9%), ceea ce a reprezentat peste 88% din valoarea totală a depozitelor persoanelor fizice. În mod similar, și depozitele acoperite ale persoanelor juridice au înregistrat o dinamică pozitivă la nivelul anului 2020, cu o variație anuală de +18,2%, până la 45,4 miliarde lei la finele anului 2020. Având în vedere că depozitele persoanelor juridice sunt preponderent de valori peste plafon, depozitele acoperite ale acestora, spre deosebire de cele ale populației, au o pondere relativ redusă în valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice. La 31 decembrie 2020, depozitele acoperite ale persoanelor juridice reprezentau mai puțin de o treime din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

26 februarie 2021

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND