Liquidation


Activitatea FGDB în calitate de lichidator judiciar

Începând cu anul 2002, FGDB desfășoară activitatea de lichidare judiciară la două bănci în faliment, respectiv Banca Română de Scont și Banca Turco-Română.


Banca Română de Scont – în faliment (BRS) – prezentare, date de contact

Procedura falimentului Băncii Române de Scont SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.79 din 16 aprilie 2002 pronunţată de Tribunalul Braşov în dosarul nr.1614/F/2002 (număr nou 63/62/2002).

I. Recuperări creanţe şi valorificări active

În perioada 16 aprilie 2002 – 31 martie 2019 încasările totale au fost în sumă de 38,7 milioane lei, provenind, în principal, din:

• recuperări de creanțe în sumă de 17,9 milioane lei, reprezentând circa 46% din totalul încasărilor şi circa 47% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment;

• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 16,4 milioane lei, reprezentând circa 42% din totalul încasărilor.

Cheltuielile de lichidare până la 31 martie 2019 au fost în sumă de 18,7 milioane lei.

II. Distribuiri de sume către creditori

Până la 31 decembrie 2019 au fost efectuate 11 distribuiri de sume către creditori în valoare de 18,1 milioane lei, reprezentând circa 47% din masa credală.

În ceea ce priveşte perspectivele de valorificare a activelor din patrimoniul BRS, în prezent se întreprind în continuare demersuri pentru valorificarea activelor deţinute de bancă în coproprietate cu Societatea de Asigurări – Reasigurări Astra SA, respectiv terenurile aferente exploatării zăcământului de cuarţ din zona Siglău – Uricani, jud. Hunedoara, precum şi drepturile de exploatare aferente.

Informații referitoare la activele aferente zăcământului de cuarţ ce urmează a fi valorificate și la transmiterea ofertelor de cumpărare aici.


Date de contact

Banca Română de Scont – în faliment

Piaţa Sfatului nr.26, Braşov, Judeţul Braşov

Tel: 0268 471 088, 0268 471 077

Fax: 0268 470 874

E-mail: secretar@astrabank.ro

emilian.dobrescu@fgdb.ro


Banca Turco Română – în faliment (BTR) – prezentare, date de contact

Procedura falimentului Băncii Turco Române SA a fost deschisă prin Sentinţa civilă nr.1215 din 3 iulie 2002 pronunţată de Tribunalul Bucureşti în dosarul nr.719/2002 (număr nou 143/3/2002).

I. Recuperări creanţe şi valorificări active

În perioada 3 iulie 2002 – 31 martie 2019 încasările totale au fost în sumă de 66,0 milioane lei, provenind, în principal, din:

• vânzări active aflate în patrimoniul băncii în sumă de 31,8 milioane lei, reprezentând circa 48% din totalul încasărilor;

• venituri financiare (dobânzi la disponibilităţile băneşti) în sumă de 19,0 milioane lei, reprezentând circa 29% din încasări;

• recuperări de creanţe în sumă de 14,0 milioane lei, reprezentând circa 21% din încasări şi circa 6% din totalul creanţelor din credite şi dobânzi de recuperat la data intrării în faliment.

Cheltuielile de lichidare până la 31 martie 2019 au fost în sumă de 17,9 milioane lei.

II. Distribuiri de sume către creditori

Până la 31 martie 2019 au fost efectuate 7 distribuiri de sume către creditori în valoare de 45,5 milioane lei, reprezentând circa 41% din masa credală.


BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND