Payments


Plăţi de compensaţii efectuate


FGDB a plătit compensaţii însumând 512,2 milioane de lei, despăgubind 327.465 de deponenţi a şapte bănci intrate în faliment în perioada 1999-2006: Banca “Albina”, Bankcoop, Banca Internațională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Turco-Română, Banca “Columna” și Nova Bank.

compensatie.jpg#asset:131:url

În prezent nu se fac plăți de compensații. Termenul de plată a compensaţiilor valabil la datele respective - de 3 ani de la începerea plăţilor - a expirat pentru toate băncile intrate în faliment în perioada 1999-2006.

Ultima plată de compensații din ianuarie 2007 și pâna în ianuarie 2010 a fost făcută pentru deponenții persoane fizice și juridice ai Nova Bank (intrată în faliment în noiembrie 2006).

Începând cu anul 2007, în România nu s-a înregistrat niciun faliment bancar care să necesite despăgubirea deponenților de către FGDB.

plati-compensatii.jpg#asset:503:url


Din cei 797.818 deponenţi din listele de plată a compensaţiilor, 59%, reprezentând 470.353 deponenţi nu au solicitat sumele cuvenite, deşi Fondul a transmis comunicate şi a făcut anunţuri repetate prin intermediul mass media şi al website-ului său cu privire la plata compensaţiilor şi la termenele limită ale acestora.

Suma totală a compensaţiilor neridicate se ridică la circa 6,4 mil. lei reprezentând 1,2% din totalul compensaţiilor din listele de plată. Valoarea medie a 94% din depozitele nereclamate este de până la 10 lei.

Pentru compensațiile plătite deponenților garantați, FGDB a devenit creditor al băncilor în faliment, recuperând de la acestea aproximativ 34% din sumele cu care au fost despăgubiți deponenții.


BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND