Istoric plăți


Plăţi de compensaţii efectuate

FGDB a plătit compensaţii însumând 512,2 milioane de lei, despăgubind 327.465 de deponenţi la şapte bănci intrate în faliment în perioada 1999-2006: Banca “Albina”, Bankcoop, Banca Internațională a Religiilor, Banca Română de Scont, Banca Turco Română, Banca “Columna” și Nova Bank.


Termenele legale de plată - 3 ani de la începerea plăţilor de compensaţii către deponenţii garantaţi - au expirat succesiv în perioada 2002 – 2010, ultimul termen fiind 10 ianuarie 2010 pentru deponenţii Nova Bank (intrată în faliment în noiembrie 2006), dată de la care a încetat orice obligaţie legală de plată a compensaţiilor de către FGDB.

Începând cu anul 2007, în România nu s-a mai înregistrat niciun faliment bancar care să necesite despăgubirea deponenților de către FGDB.

Situația plăților de compensații și a sumelor recuperate de la băncile în faliment până la 31 martie 2021


Din totalul deponenților garantați înscriși în listele de plată a compensaţiilor (797.818 deponenți), 470.353 deponenţi (59%) nu au solicitat sumele cuvenite, deşi FGDB a transmis comunicate şi a făcut anunţuri repetate prin intermediul mass-media şi pe website-ul propriu cu privire la plata compensaţiilor şi la termenele limită de încasare a acestora.

Suma totală a compensaţiilor nesolicitate se ridică la circa 6,4 milioane lei, reprezentând 1,2% din totalul compensaţiilor din listele de plată. Valoarea medie a 94% din depozitele nereclamate este de până la 10 lei.

Pentru compensațiile plătite deponenților garantați, FGDB a devenit creditor al băncilor în faliment, recuperând de la acestea 36,14% din sumele cu care au fost despăgubiți deponenții.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE