Cariere

Valoarea FGDB este dată de angajaţii săi, care participă zilnic la buna funcţionare și la dezvoltarea instituţiei.

Pentru a menţine mereu un nivel ridicat al cunoaşterii, investim în educaţia şi instruirea angajaţilor noştri; personalul FGDB beneficiază anual de cursuri de instruire şi specializare.

POSTURI VACANTE


28 ianuarie 2020

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi:

- un post de Consilier coordonare proiecte, pe durată nedeterminată;

- un post de expert, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciul Garantarea depozitelor, rezoluție bancară și lichidare – Compartimentul rezoluție bancară și lichidare.

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 18 februarie 2020 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.


26 februarie 2019

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de Referent de specialitate, pe durată nedeterminată, în cadrul Serviciului Financiar-contabilitate

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 18 martie 2019 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.


05 februarie 2019

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE


organizează concurs pentru ocuparea unui post de dealer, pe durată nedeterminată, la Compartimentul Trezorerie

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 25 februarie 2019 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.


28 ianuarie 2019

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de Expert, pe durată nedeterminată, la Compartimentul IT

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 18 februarie 2019 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.


Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Fondul de garantare a depozitelor bancare cu sediul în București, str. Negru Vodă nr. 3, sector 3, este operator de date cu caracter personal.

Prin prezenta vă informăm că Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB), în calitate de operator de date cu caracter personal, prelucrează și asigură confidențialitatea datelor personale pe care ni le oferiți voluntar prin transmiterea documentelor (CV și alte documente justificative) pentru înscrierea la procesul de recrutare pentru ocuparea unui post vacant. Toate datele şi documentele pe care ni le transmiteți astfel, vor fi utilizate exclusiv pentru prelucrarea cererii dumneavoastră, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor –RGPD) și ale legislației naționale aplicabile.

Pentru mai multe informații privind drepturile dumneavoastră accesați adresa web a FGDB : http://www.fgdb.ro/noutati/dat... .

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE