FGDB garantează și conturile curente

Sunt garantate depozitele deschise la băncile persoane juridice române, indiferent de cetățenia sau rezidența deponentului. Condiția ca un depozit să fie garantat de FGDB este ca el să fie constituit la o bancă membră FGDB. Depozitul este orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente.

Exemple:

• depozit la termen

• cont curent

• cont de economii

• cont de card

• cont comun

Conform legii, FGDB are obligația să despăgubeasca deponenții în cazul în care banca la care aceștia își păstrează banii intră în faliment. În această situație, sumele depuse sub formă de depozite, conturi curente, conturi de economii, de card, de pensii sau conturi comune sunt garantate în limita unui plafon.

Plafonul de garantare este echivalentul în lei a 100.000 EURO per deponent per bancă și se aplică în toate țările membre ale Uniunii Europene.

Termenul de plată este de maximum 7 zile lucrătoare de la data declarării incapacității băncii de a rambursa sumele de bani deponenților.

Există situații speciale în care se aplică un plafon suplimentar de 100.000 EURO pentru sumele de bani obținute din:

• vânzări de locuințe;

• indemnizații de pensionare, disponibilizare, invaliditate, deces;

• indemnizații de asigurare sau compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau condamnări pe nedrept.

Plafonul suplimentar se aplică peste plafonul de 100.000 EURO, dar numai pe o perioadă de 12 luni de la data obținerii banilor.

În România, activitatea FGDB de garantare a sumelor depuse în bănci este conformă cu Directiva Uniunii Europene nr. 49/2014, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 311/2015 și

Legea nr. 42/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

Toate aceste prevederi sunt valabile și în contextul unor evenimente similare celor din ultimii ani: pandemie și razboi.

BANK DEPOSIT GUARANTEE FUND