Protecție în creștere​

Din cele 34 de instituții de credit care funcționează în România, 29 sunt persoane juridice române. Acestea sunt participante la FGDB și depozitele constituite la ele sunt garantate de FGDB. Sucursalele Sucursalele din România ale băncilor din alte state membre ale Uniunii Europene participă la schemele de garantare din țările de proveniență.din România ale băncilor din alte state membre UE participa la schemele sunt garantare în țările de proveniență.


Deponenți garantați

Plafon de garantareTermen de plată a compensațiilorDepozitele garantate (eligibile)Comparativ cu sfârșitul anului 1997, primul an complet de funcționare a FGDB, suma depozitelor persoanelor fizice garantate s-a majorat de aproape 70 de ori, în termeni nominali.

Adăugând și depozitele persoanelor juridice garantate, rezultă că valoarea depozitelor garantate de FGDB este de peste 110 ori mai mare decât la sfârșitul anului 1997.

Obiectivul principal și alte competențe ale FGDB
Fonduri aflate în administrarea FGDB
Resursele administrate de FGDB de la înființare până la 30 iunie 2016

Fondul de rezoluție bancară a preluat resursele fondului de restructurare bancară. Pe lângă finanțarea măsurilor de rezoluție, acesta poate fi utilizat, în anumite condiții prevăzute de lege, și pentru despăgubirea acționarilor și creditorilor băncilor supuse rezoluției.

Raportul între resursele fondului de garantare a depozitelor și depozitele acoperite de FGDB

Investirea resurselor administrate de FGDB

Evoluția veniturilor și cheltuielilor FGDB

Veniturile FGDB din ultimii ani au fost influențate de menținerea tendinței descrescătoare a randamentelor de pe piața financiar-bancară.

Istoricul plăților de compensații efectuate de FGDB

Concursul Costin Murgescu

FGDB organizează Concursul Costin Murgescu pentru cercetare, aflat deja la a V-a ediţie. Concursul este destinat studenţilor români, masteranzi și doctoranzi, din România sau din străinătate, la diferite specializări (științe economice, sociale, politice sau științe exacte).

Lucrări câștigătoare la edițiile precedente:

Should the National Bank of Romania use a dynamic stochastic general equilibrium mo del for Romania in its monetary policy decision process? - Maria BOLBOACĂ 2012

Towards Exoeconomics. Developing an off-planet economy and its implications - Andrei ŞAPERA 2013

Modelling the dynamics of sovereign risk premium in Romania - Adina Elena FUDULACHE 2014

Emigration impact on the Romanian economy in the context of the most recent economic and financial crisis - Costin-Alexandru CIUPUREANU 2015Comunicare

FGDB s-a ocupat constant să informeze publicul despre misiunea sa. Astfel, a publicat pe site-ul său, în broșuri, a transmis băncilor, media, deponenților informații despre garantarea depozitelor.Activitatea internațională