A fost publicat Raportul anual 2021

Documentul poate fi citit în secțiunea DESPRE FGDB/Rapoarte anuale


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE