Depozitele bancare la 31 martie 2022

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit străine participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor. Deponenții care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de compensații de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

Pe parcursul primului trimestru al anului 2022, valoarea depozitelor eligibile (garantate de FGDB) s-a diminuat cu aproape 2 miliarde lei, ceea ce a condus la atingerea nivelului de 418,5 miliarde lei la 31 martie 2022 (corespunzând unei reduceri trimestriale de 0,5%). În această perioadă, diminuarea a provenit cu precădere din sfera segmentului depozitelor în lei ale populației, de valori inferioare plafonului de acoperire.

Astfel, depozitele eligibile ale persoanelor fizice însumau, la sfârșitul trimestrului I 2022, 240,5 miliarde lei, cu 0,9% mai puțin față de finele anului 2021, în timp ce depozitele persoanelor juridice au avansat cu 0,8% până la 178 miliarde lei la aceeași dată de referință, contribuția pozitivă provenind din sfera depozitelor în valută de valori peste nivelul plafonului de acoperire.

Din perspectiva criteriului denominării, la 31 martie 2022 depozitele eligibile în moneda națională erau în sumă de 252,4 miliarde lei (în scădere trimestrială cu 4,4%), iar cele în valută se ridicau la 166,1 echivalent miliarde lei (variație trimestrială de +6,2%). Deși în scădere față de sfârșitul anului 2021, ponderea depozitelor în lei în volumul total al depozitelor eligibile s-a menținut majoritară (60,3%).

Depozitele acoperite de FGDB reprezintă acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro în echivalent lei. La 31 martie 2022 acestea reprezentau 61,6% din valoarea totală a depozitelor eligibile, fiind în sumă de 257,9 miliarde lei, în scădere cu 5,6 miliarde lei față de finele anului 2021.

La 31 martie 2022, valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 208 miliarde lei, cu 1,3% sub nivelul de la sfârșitul anului 2021, reprezentând 86,5% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. În cazul persoanelor juridice, depozitele care depășesc plafonul de acoperire au ponderea majoritară în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora, spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro în echivalent lei. Astfel, la sfârșitul primului trimestru al anului 2022, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 49,9 miliarde lei (variație trimestrială de -5,4%) și dețineau astfel o pondere de doar 28% din totalul depozitelor garantate de FGDB pentru această categorie de deponenți.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

23 mai 2022

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE