Raportul anual 2015

Raportul de activitate al FGDB pe anul 2015 este disponibil online pe site-ul instituției și poate fi consultat aici.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE