Raportul anual 2016

Raportul de activitate al FGDB pe anul 2016 este disponibil online pe site-ul instituției și poate fi consultat aici.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE