În atenția băncilor

FGDB a completat secțiunea de Întrebări și răspunsuri pentru bănci cu precizări cu privire la tratamentul depozitelor colaterale, depozitelor structurate şi altele, în urma primirii unor clarificări suplimentare din partea Băncii Naționale a României.

14 ianuarie 2016

-----

În urma intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, instituțiile de credit participante și Asociația Română a Băncilor au solicitat FGDB o serie de clarificări cu privire la aplicarea noilor prevederi legale.

FGDB a postat pe site, la secţiunea Pentru bănci, punctul de vedere vizând o parte a întrebărilor transmise de către instituțiile de credit participante.

FGDB va transmite precizări ulterioare cu privire la tratamentul depozitelor colaterale, depozitelor structurate şi altele, în urma primirii unor clarificări suplimentare din partea autorităţii de reglementare competente.

13 ianuarie 2016

Citește toate Noutățile

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE