99,8 la suta dintre deponenți au depozite integral garantate


În contextul recentelor preocupări și informații din spațiul public referitoare la depozitele consituite de persoanele fizice și juridice la instituțiile de credit, Fondul de garantare a depozitelor(FGDB) face următoarele precizări:
FGDB garantează în totalitate sumele mai mici sau egale cu 100.000 euro, echivalent în lei, deținute în bănci de persoanele fizice și juridice.
Mai mult, noua lege privind garantarea depozitelor (Legea 311/2015) stabilește un nivel suplimentar de garantare, de încă 100.000 de euro, echivalent în lei, pe o perioadă de un an de la constituire, pentru următoarele categorii de depozite: tranzacții imobiliare cu destinație locativă, depozite rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situații de invaliditate sau deces al deponentului, depozite rezultate din încasarea unor asigurărări sau compensații pentru daune sau condamnări pe nedrept.
La 30 iunie 2017, depozitele eligibile pentru garantare reprezentau 80% din valoarea totala a depozitelor constituite la cele 28 de bănci participante la FGDB.
Deponenții persoane fizice ale căror depozite sunt garantate integral reprezintă 99,8% din numărul total al acestei categorii de deponenți cu depozite eligibile pentru garantare iar valoarea acestor depozite este de 135,8 miliarde lei.
La aceeași dată, 30 iunie 2017, depozitele garantate ale persoanelor juridice erau în sumă de 25,9 miliarde lei, reprezentând 27,9% din valoarea totală a depozitelor eligibile aferente acestei categorii. Această pondere semnificativ mai mică decât în cazul populației se explică prin faptul că persoanele juridice garantate sunt reprezentate, în principal, de companii care, de regulă, dețin sume peste plafonul de acoperire.
Raportul dintre resursele destinate garantării depozitelor și depozitele acoperite ale persoanelor fizice și juridice a fost de 3,4% la 30 iunie 2017, depășind de peste patru ori nivelul minim de 0,8% impus statelor membre ale Uniunii Europene ca țintă de atins până în anul 2024.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE