Comunicat de presă privind prima întrunire a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială

La data de 11 aprilie 2017 a avut loc întrunirea de operaționalizare a Comitetului Național pentru Supravegherea Macroprudențială (CNSM), în termenul de 30 de zile prevăzut de lege.

CNSM a fost înființat în baza Legii nr.12/2017 privind supravegherea macroprudențială a sistemului financiar național (publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 192 din 17.03.2017), ca structură de cooperare interinstituţională, fără personalitate juridică, din care fac parte reprezentanţi ai Băncii Naţionale a României, ai Autorităţii de Supraveghere Financiară şi ai Guvernului. Misiunea CNSM este de a asigura coordonarea în domeniul supravegherii macroprudenţiale a sistemului financiar naţional, prin stabilirea politicii macroprudenţiale şi a instrumentelor adecvate pentru punerea în aplicare a acesteia. Constituirea Comitetului asigură implementarea Recomandării Comitetului European pentru Risc Sistemic nr. 3/2011 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale.

Operaționalizarea CNSM a fost asigurată prin stabilirea componenței Consiliului general, după cum urmează:

  1. Mugur Isărescu, Guvernator al Băncii Naționale a României - Președintele CNSM
  2. Florin Georgescu, Prim-viceguvernator al Băncii Naționale a României
  3. Liviu Voinea, Viceguvernator al Băncii Naționale a României, coordonator al activității de stabilitate financiară
  4. Mișu Negrițoiu, Președinte al Autorității de Supraveghere Financiară
  5. Cornel Coca Constantinescu, Prim-vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară
  6. Ion Giurescu, Vicepreședinte al Autorității de Supraveghere Financiară, Sectorul Sistemului de Pensii Private
  7. Viorel Ștefan, Ministru, Ministerul Finanțelor Publice
  8. Attila György, Secretar de stat responsabil cu coordonarea promovării cadrului legal aferent piețelor financiare, Ministerul Finanțelor Publice
  9. Enache Jiru, Secretar de stat responsabil cu coordonarea managementului trezoreriei și datoriei publice, Ministerul Finanțelor Publice

De asemenea, dl. Petre Tulin, Directorul general al Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare participă la ședințele Consiliului general, fără drept de vot.

În cadrul primei ședințe a CNSM s-au stabilit prioritățile de natură organizatorică pentru perioada următoare, printre care: elaborarea Regulamentului de organizare și funcționare al CNSM; elaborarea cadrului de reglementare în aplicarea legii; crearea website-ului CNSM.

Următoarea întrunire a CNSM va avea loc în luna iunie 2017.


12 aprilie 2017

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE