CONTURI INACTIVE

ZERO LEI - plafonul minim al compensției pentru conturile inactive

CONTURI INACTIVE

ZERO LEI - PLAFONUL MINIM AL COMPENSAŢIEI PLĂTITE DE FGDB PENTRU CONTURILE INACTIVE

În legătură cu prevederile art. 68 din Legea 311/2015, care conferă schemelor de garantare dreptul de stabilire a valorii minime a compensaţiilor pentru depozitele care îndeplinesc cumulativ condiţiile lipsei de tranzacţii efectuate în decursul ultimelor 24 de luni premergătoare declarării insolvenţei unei instituţii de credit şi a căror valoare este inferioară costurilor administrative ale FGDB legate de efectuarea plăţii compensaţiei,

FGDB precizează :

Se vor plăti compensaţii şi pentru aceste depozite, valoarea minimă fiind de zero lei.

Această decizie este conformă cu faptul că până în prezent Fondul a încheiat cu instituţiile de credit mandatate pentru plata compensaţiilor contracteîn care nu s-au prevăzut comisioane pentru efectuarea plăţilor de compensaţii, la ghişeu sau prin transfer bancar .

Această valoare poate fi revizuită de Fond în cazul în care apar elemente viitoare de cost (ex: comisioane şi speze bancare) care pot generea costuri administrative pentru Fond aferente operaţiunilor de plaţi de compensaţii către deponenţi.

Potrivit art. 120 din lege, Fondul pune la dispoziţia deponenţilor garantaţi, prin intermediul instituţiilor de credit mandatate, sumele reprezentând compensaţiile cuvenite.

29 decembrie 2015

Citește toate Noutățile

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE