Depozitele acoperite la sfârșitul anului 2016


La 31 decembrie 2016, depozitele eligibile (garantate) însumau 238,9 miliarde lei, consemnând un spor de aproape 20 miliarde lei față de finele anului 2015.

Depozitele din sfera de garantare a FGDB au avut o dinamică pozitivă pe parcursul anului 2016, cu o variație anuală de +9,1% datorată majorărilor consemnate la nivelul tuturor componentelor – depozite ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, depozite în lei și în valută, depozite de valori inferioare plafonului de acoperire și depozite peste plafon.

Depozitele eligibile (garantate) reprezintă peste trei sferturi din valoarea tuturor depozitelor la cele 29 de instituții de credit participante la FGDB, persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României.

În conformitate cu prevederile legale, fiecare deponent garantat beneficiază de o acoperire de până la 100.000 euro (în echivalent lei) pentru suma totală de bani pe care o deține la o instituție de credit. Astfel, în situația în care o bancă are probleme, iar depozitele la aceasta devin indisponibile, fiecărui deponent îi este garantată integral orice sumă mai mică decât 100.000 euro, iar cei care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de acoperirea a 100.000 euro.

La finele anului 2016, depozitele acoperite de FGDB au totalizat 158,6 miliarde lei, depășind cu aproape 10 miliarde lei nivelul de la 31 decembrie 2015.

Depozitele persoanelor fizice, în sumă de 147,8 miliarde lei la 31 decembrie 2016, au avansat cu 9,4% față de sfârșitul anului 2015, în principal pe seama depozitelor în moneda națională care au valori mai mici decât plafonul de acoperire.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de peste 132 miliarde lei la finele anului 2016 (+7,4% față de nivelul de la 31 decembrie 2015). Depozitele acoperite reprezintă 89,3% din valoarea totală a depozitelor persoanelor fizice.

Și pe segmentul depozitelor eligibile ale persoanelor juridice a fost înregistrată o creștere în anul 2016, cu o variație anuală de +8,6%, până la 91,1 miliarde lei la 31 decembrie 2016. Această majorare s-a produs pe seama depozitelor în moneda națională (variație anuală de +11,6%), cele denominate în euro și dolari americani consemnând ușoare reduceri (variație anuală de -0,7% în cazul depozitelor în euro și de -2% pentru depozitele în dolari americani).

Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro (proporție de circa 81% din valoarea totală a depozitelor populației), în cazul companiilor cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Din acest motiv, în cazul persoanelor juridice garantate, depozitele acoperite reprezintă sub 30% din valoarea totală a depozitelor eligibile. La 31 decembrie 2016, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 26,5 miliarde lei (variație anuală de +2,8%).

În raport cu depozitele acoperite, resursele destinate garantării depozitelor continuă să se mențină la un nivel de peste patru ori mai mare decât cerința impusă de standardele Uniunii Europene. Potrivit directivei europene în materie de garantare a depozitelor, până în anul 2024 toate schemele de garantare a depozitelor din statele membre trebuie să atingă un nivel-țintă al resurselor de minim 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite.

Pentru ambele categorii de deponenți – persoane fizice și persoane juridice –, depozitele acoperite sunt protejate în întregime în cazul în care o bancă intră în dificultate și i se aplică o măsură de rezoluție ori dacă se recurge la plata de compensații.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare. Datele despre depozite pot fi găsite pe site-ul FGDB la secțiunea Statistici


30 ianuarie 2017
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE