Depozitele acoperite la sfârșitul anului 2018

FGDB garantează depozitele bancare ale tuturor persoanelor fizice, precum și cele ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă.  

La sfârșitul anului 2018, la FGDB participau 27 de instituții de credit, persoane juridice române autorizate de Banca Națională a României, cu una mai puțin decât la finele anului 2017 ca urmare a fuziunii prin absorbție care a avut loc pe piața bancară din România (la data de 31 decembrie 2018, Banca Transilvania S.A. a fuzionat prin absorbție cu Bancpost S.A. – banca absorbită). Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele băncilor străine din România participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.   

În situația în care o bancă are probleme, iar depozitele la aceasta devin indisponibile ori banca este supusă unei măsuri de rezoluție, fiecărui deponent îi este garantată integral orice sumă mai mică sau egală cu 100.000 euro, în echivalent lei, iar cei care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de acoperirea a 100.000 euro.   

În anul 2018, depozitele eligibile (garantate) au continuat tendința ascendentă din anii precedenți, înregistrând o creștere anuală de +8,5%, până la 290,6 miliarde lei la 31 decembrie 2018. Această majorare este rezultatul dinamicilor pozitive consemnate la nivelul tuturor componentelor - depozite eligibile denominate în lei și în valută atât ale persoanelor fizice, cât și ale persoanelor juridice.

Depozitele eligibile ale persoanelor fizice au avansat mai rapid decât cele ale persoanelor juridice. La 31 decembrie 2018, depozitele eligibile ale populației însumau 176,6 miliarde lei (variație anuală de +10,7%), iar cele ale persoanelor juridice 114 miliarde lei (variație anuală de +5,3%)   

Depozitele acoperite de FGDB, adică acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei), au însumat 189,5 miliarde lei la 31 decembrie 2018, cu 9,7% peste nivelul de la sfârșitul anului 2017.  

Depozitele acoperite reprezentau, la 31 decembrie 2018, aproape două treimi din valoarea totală a depozitelor eligibile.

Față de volumul depozitelor acoperite, resursele destinate garantării depozitelor se mențin la un nivel confortabil, semnificativ mai mare decât cerința impusă de standardele Uniunii Europene. Astfel, în timp ce, potrivit directivei europene în materie de garantare a depozitelor, până în anul 2024 toate schemele de garantare a depozitelor din statele membre trebuie să atingă un nivel-țintă al resurselor de minimum 0,8% din valoarea totală a depozitelor acoperite, FGDB are deja un nivel de 3%.   

Depozitele persoanelor fizice au avut cea mai mare contribuție la creșterea volumului total al depozitelor acoperite. La 31 decembrie 2018, valoarea totală a depozitelor acoperite ale populației a fost de 156,2 miliarde lei (variație anuală de +9,5%). Depozitele acoperite reprezintă peste 88% din valoarea totală a depozitelor persoanelor fizice.   

Și depozitele acoperite ale persoanelor juridice au înregistrat o dinamică pozitivă la nivelul anului 2018, cu o variație anuală de +11%, până la 33,3 miliarde lei la 31 decembrie 2018. Având în vedere că persoanele juridice dețin sume însemnate în cont (peste plafonul de acoperire) într-o proporție mai mare decât persoanele fizice,  depozitele acoperite au o pondere relativ redusă în valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice. La 31 decembrie 2018, depozitele acoperite ale persoanelor juridice reprezentau 29,2% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestora.   

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

Datele despre depozite pot fi găsite pe site-ul FGDB la secțiunea Statistici.

 

 

26 februarie 2019

 

 

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE