Depozitele acoperite la sfârșitul semestrului I 2016

La 30 iunie 2016, FGDB garanta depozite de 221,2 miliarde lei, în creștere cu aproape 50 miliarde lei față de aceeași dată a anului precedent datorită, în principal, extinderii sferei de cuprindere a deponenților garantați la sfârșitul anului 2015.

Sfera de garantare a FGDB cuprindea, la 30 iunie 2016, peste trei sferturi din valoarea totală a depozitelor la cele 29 de instituții de credit autorizate în România de către Banca Națională a României.

Potrivit legii, suma totală de bani pe care o deține un deponent la o bancă este acoperită în limita a 100.000 euro, în echivalent lei, indiferent de situația în care s-ar putea afla o instituție de credit (de exemplu, în stare de dificultate sau de insolvență).

În cazul în care depozitele de la o bancă devin indisponibile ori banca este supusă unei măsuri de rezoluție (de pildă, recapitalizarea internă), fiecărui deponent îi este garantată integral orice sumă mai mică decât 100.000 euro, iar cei care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de acoperirea a 100.000 euro. Mai mult, prin lege, depozitele acoperite sunt excluse în mod expres de la aplicarea instrumentului de recapitalizare internă.

Pentru acea parte din depozit care depășește 100.000 euro, deponenții beneficiază de un tratament preferențial, creanțele acestora având un rang superior. Astfel, în cazul unui depozit de 150.000 de euro, diferența de 50.000 euro peste plafonul de acoperire poate intra sub incidența recapitalizării interne numai în condițiile în care toate celelalte creanțe nu au fost suficiente pentru a absorbi pierderile și a asigura capitalizarea adecvată a instituției de credit. Dacă în ultimă instanță se ajunge, totuși, la conversia sumei neacoperite de 50.000 euro, titularul depozitului respectiv primește în schimb titluri de capital (de exemplu, acțiuni) la banca în cauză.

Acționarii și creditorii băncii în rezoluție sunt primii care suportă pierderile, cu mențiunea că niciun creditor nu suportă pierderi mai mari decât în cazul în care instituția de credit ar fi fost lichidată prin procedura de insolvență.

Depozitele acoperite de FGDB la 30 iunie 2016 au însumat 152 miliarde lei, cu peste 12 miliarde lei peste nivelul de la 30 iunie 2015.

Factorul determinant al majorării sumei depozitelor din sfera de garantare a FGDB l-a constituit lărgirea acesteia ca urmare a intrării în vigoare a Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare. Prin această lege a fost transpusă în legislația națională Directiva 2014/49/UE privind schemele de garantare a depozitelor, care impune un regim de garantare a depozitelor unitar în toate statele membre ale Uniunii Europene.

În baza noii legislații, deponenții garantați din România beneficiază de o protecție sporită a depozitelor pe care le dețin la instituțiile de credit participante la FGDB, materializată printr-o creștere a acoperirii asigurate de FGDB, concomitent cu reducerea substanțială a termenului de plată a compensațiilor.

În prezent, toate persoanele fizice și toate întreprinderile, precum și alte persoane juridice, sunt garantate de FGDB, iar termenul de plată a compensațiilor este de 7 zile lucrătoare, de trei ori mai scurt față de fostul termen.

Pe parcursul primelor șase luni ale anului 2016, depozitele eligibile ale persoanelor fizice s-au majorat cu 4,3%, până la 140,9 miliarde lei la 30 iunie 2016. Cel mai mare avans a fost consemnat pe segmentul depozitelor în lei de valori inferioare plafonului de acoperire.

Datorită faptului că cea mai mare parte a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice sunt mai mici decât echivalentul în lei al sumei de 100.000 euro, depozitele acoperite reprezintă 90,5% din depozitele eligibile, respectiv 127,4 miliarde lei la 30 iunie 2016.

Situația este diferită în cazul persoanelor juridice garantate, acestea fiind reprezentate, în principal, de companii ale căror depozite au, de regulă, valori peste plafonul de acoperire. Astfel, depozitele acoperite ale persoanelor juridice însumau, la 30 iunie 2016, 24,5 miliarde lei (30,5% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor juridice).

Raportul dintre resursele destinate garantării depozitelor și depozitele acoperite ale persoanelor fizice și juridice a fost de 3,5% la 30 iunie 2016, depășind substanțial nivelul minim de 0,8% care trebuie atins în toate statele membre ale Uniunii Europene până în anul 2024.

Pentru ambele categorii de deponenți – persoane fizice și persoane juridice –, depozitele acoperite sunt protejate în întregime dacă o bancă intră în dificultate și i se aplică o măsură de rezoluție ori dacă se recurge la plata de compensații.

Statistici.

27 iulie 2016

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE