Depozitele acoperite la sfârșitul semestrului I 2018

FGDB garantează depozitele bancare ale tuturor persoanelor fizice, precum și cele ale întreprinderilor, indiferent de mărimea acestora din urmă.

În situația în care o bancă are probleme, iar depozitele la aceasta devin indisponibile ori banca este supusă unei măsuri de rezoluție, fiecărui deponent îi este garantată integral orice sumă mai mică sau egală cu 100.000 euro, în echivalent lei, iar cei care au depozite mai mari decât acest plafon beneficiază de acoperirea a 100.000 euro.

În primele șase luni ale anului 2018, suma depozitelor eligibile (garantate) de FGDB  s-a menținut pe traiectoria de creștere din perioadele anterioare, majorându-se cu 3,1% față de 31 decembrie 2017, până la 275,6 miliarde lei la 30 iunie 2018.

Depozitele persoanelor fizice au avut cea mai mare contribuție la creșterea depozitelor eligibile, acestea înregistrând o variație semestrială de +5%, până la 167,6 miliarde lei la 30 iunie 2018, atât pe seama depozitelor în lei, cât și a celor în valută (în principal,  depozite denominate în euro). În semestrul I 2018, depozitele eligibile denominate în valută ale persoanelor fizice au avut o creștere mai accelerată decât cea a depozitelor în moneda națională, cu o variație semestrială de +9,1% față de +2,2%, cât s-a înregistrat în cazul componentei în lei. Depozitele persoanelor juridice garantate s-au majorat marginal în prima jumătate a anului 2018, cu o variație semestrială de doar +0,2%, până la 108,1 miliarde lei la sfârșitul lunii iunie 2018. Depozitele acoperite de FGDB reprezintă 64,3% din valoarea depozitelor eligibile, respectiv 177,2 miliarde lei, în creștere cu 4,6 miliarde lei față de sfârșitul anului 2017. Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice a fost de 147,9 miliarde lei, în creștere cu 3,7% față de nivelul de la 31 decembrie 2017. Depozitele acoperite reprezintă 88,3% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro, în cazul persoanelor juridice cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor o au cele care depășesc plafonul de acoperire. Din acest motiv, depozitele acoperite ale persoanelor juridice dețin o pondere de sub 30% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți. La 30 iunie 2018, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 29,3 miliarde lei. În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente. Astfel, prin depozit se înțelege orice sumă de bani pe care o deține o persoană la o bancă, indiferent că este vorba de banii dintr-un cont curent, cont de card, depozit la termen, cont de economii sau un alt produs similar. Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare. Datele despre depozite pot fi găsite pe site-ul FGDB la secțiunea Statistici.

24 iulie 2018

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE