Depozitele bancare nu intră în campania electorală

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare, instituție de interes public, independentă și apolitică, se disociază de folosirea trunchiată și improprie a informațiilor și datelor publicate pe pagina sa de web de către reprezentanți ai partidelor politice în scop electoral.

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare asigură economiile în conturi curente, de pensii, salarii și depozit a peste 10 milioane de cetățeni ai României la 29 de bănci membre. Pentru acest scop Fondul dispune de cca. 6 miliarde lei, sumă constituită în exclusivitate din contribuții ale băncilor membre, valorificări ale rezultatelor proprii ale activității de trezorerie și venituri asociate recuperărilor de creanțe la băncile aflate în stadiu de lichidare.

Pentru îndeplinirea funcțiilor sale, FGDB întreprinde sondaje periodice pe lângă băncile membre, la anumite date calendaristice, astfel încât acesta să poată testa capacitatea sistemului de a face față condițiilor de stres pentru cazuri de insolvență sau rezoluție.

Folosirea informațiilor statistice colectate și publicate de FGDB în alte scopuri decât acelea care sunt specificate prin legile 311 și 312/2015 se face pe răspunderea proprie a acelor persoane care fac uz de ele în mod trunchiat, tendențios sau în scopuri electorale.

14 noiembrie 2016

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE