FGDB organizează concurs, vino în echipa noastră!


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert coordonator, pe durată nedeterminată, la Serviciul Financiar-contabilitate, Compartiment Buget-contabilitate.

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 18 decembrie 2018 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE