​ Fondul de garantare a depozitelor bancare marchează 21 de ani de activitate

La sfârşitul lunii august 2017, Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB) a împlinit 21 de ani de activitate având ca responsabilitate principală prevăzută de lege protejarea banilor deţinuţi de populaţie şi persoane juridice la băncile din România, ceea ce reprezintă un factor fundamental al menţinerii stabilităţii financiare.

Rolul FGDB în cadrul sistemului naţional de asigurare a stabilităţii financiare a fost amplificat de-a lungul anilor de noile atribuţii conferite prin lege cu privire la administrarea fondului de rezoluţie bancară şi activităţile legate de aplicarea măsurilor de intervenţie timpurie şi de rezoluţie în cazul băncilor în dificultate. Evoluţia FGDB şi rezultatele obţinute pe parcursul a două decenii de existenţă sunt prezentate în Raportul anual 2016, disponibil în format electronic la adresa http://www.fgdb.ro/pagini/despre-fgdb/rapoarte-anuale.

FGDB este singura schemă statutară de garantare a depozitelor din România şi face parte din reţeaua instituţiilor similare din Uniunea Europeană care se supun regulilor instituite prin Directiva Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene privind schemele de garantare a depozitelor, în baza căreia se asigură un regim unitar de garantare a depozitelor în toate statele membre, directivă transpusă şi în cadrul legislativ din România.

Finanţarea schemelor de garantare a depozitelor este clar reglementată prin directiva menţionată, aceasta stipulând expres că fondurile destinate garantării depozitelor trebuie să fieconstituite din contribuţiile industriei bancare şi nu din bani publici, iar cheltuielile aferente funcţionării acestor scheme să nu fie suportate din bugetele statelor membre.

Resursele fondului de garantare a depozitelor sunt destinate exclusiv plăţii compensaţiilor în favoarea deponenţilor garantaţi ori finanţării măsurilor de rezoluţie.

FGDB îşi acoperă toate cheltuielile de funcţionare, inclusiv cheltuielile cu personalul, numai din veniturile obţinute din investirea resurselor financiare disponibile, fiind astfel autonom din punct de vedere financiar, spre deosebire de alte scheme de garantare a depozitelor care, pe lângă contribuţii, încasează de la instituţiile de credit participante şi o taxă specială pentru suportarea cheltuielilor de funcţionare. În anul 2016, raportul dintre cheltuielile FGDB şi veniturile din investirea resurselor financiare a fost de 1:10, acesta menţinându-se şi după primele şapte luni de activitate din anul 2017.

În fiecare an, profitul obţinut de FGDB ca diferenţă între venituri şi cheltuieli este destinat aproape integral (în proporţie de peste 99%) suplimentării resurselor fondului, acestea atingând un nivel ce depăşeşte de peste patru ori ţinta stabilită în Uniunea Europeană pentru anul 2024.

Pentru ambele fonduri pe care le administrează – fondul de garantare a depozitelor şi fondul de rezoluţie bancară -, FGDB a urmat permanent o politică de consolidare a capacităţii sale de finanţare, acestea fiind alimentate atât din contribuţiile instituţiilor de credit participante, cât şi din profiturile obţinute de FGDB ca urmare a plasamentelor efectuate în condiţiile legii, graficul următor reflectând creşterea constantă a acestora.

Resursele administrate de FGDB de la înființare până la 31 iulie 2017[1][2]FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE