​Fuziunea Patria Bank cu Banca Comercială Carpatica

În data de 2 mai 2017 a devenit efectivă fuziunea băncilor Patria Bank S.A. și Banca Comercială Carpatica S.A. Banca nou formată poartă numele Patria Bank S.A. iar modificarea privind fuziunea celor două bănci a fost publicată de către Banca Naţională a României în Registrul instituţiilor de credit în data de 7 iunie 2017.

Patria Bank S.A. este participantă la Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare (FGDB), drept urmare depozitele care au fost iniţial constituite la oricare dintre cele două bănci ce au fuzionat, precum şi cele care vor fi constituite la noua entitate sunt acoperite de FGDB în limita legală de 100.000 de euro. Totodată, conform prevederilor art. 62 din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, sunt acoperite suplimentar, într-un cuantum de 100.000 de euro peste plafonul general, depozitele constituite în urma vânzărilor de locuințe, încasării indemnizațiilor de pensionare, disponibilizare, invaliditate, deces, indemnizații de asigurare sau compensații pentru daune rezultate din infracțiuni sau pentru condamnări pe nedrept, în interiorul unui interval de maxim 12 luni de la data constituirii acestor depozite.

Conform prevederilor art. 53 din Legea 311/2015, instituțiile de credit implicate în fuziune aveau obligația de a notifica deponenții cu privire la acest proces.

Deponenţii ale căror depozite eligibile, în urma fuziunii, depăşesc prin cumulare nivelul plafonului de acoperire general sau suplimentar au la dispoziţie un termen de 3 luni de la notificarea fuziunii pentru a-și retrage sau transfera la o altă instituţie de credit, fără niciun fel de penalităţi, acele sume din depozitele eligibile, inclusiv toate dobânzile şi beneficiile acumulate aferente acestora, care depăşesc plafonul de acoperire.

Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să consultaţi secţiunile Întrebări frecvente şi Dicţionar de termeni.

7 iunie 2017

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE