Precizări cu privire la interpretări ale indicatorilor statistici ai FGDB

În ultima perioadă au fost publicate în presă o serie de articole referitoare la activitatea de economisire a populaţiei, pornind de la informaţiile existente pe site-ul Fondului de Garantare a Depozitelor Bancare la secțiunea ”Statistici”. Din păcate, unele dintre informațiile care au ajuns în spațiul public prin intermediul acestor articole de presă conțin interpretări eronate care pot crea o imagine distorsionată asupra procesului de economisire, cu un posibil impact negativ asupra deponenților ale căror depozite sunt garantate de către FGDB. În ultimul articol de presă se acreditează ideea polarizării veniturilor populației pornind de la reducerea în perioada 2006-2016 a numărului deponenților cu 20%, până la aproximativ 13,95 milioane, în condițiile în care valoarea depozitelor a crescut de aproximativ trei ori în aceeași perioadă de timp.

Referitor la numărul total al deponenților prezentat în statisticile FGDB, precizăm că acesta se determină exclusiv pentru scopurile legate de garantarea depozitelor prin însumarea datelor consolidate raportate de fiecare instituţie de credit participantă la FGDB. Astfel, după cum este precizat și în secțiunea Statistici de pe site-ul FGDB și în publicațiile INFO ale instituției, o persoană care are depozite în mai multe instituţii de credit este raportată de fiecare dintre instituțiile de credit respective.

Principalii factori care au contribuit la reducerea aparentă a numărului total de deponenți sunt:

  • În anul 2006 erau 38 de instituții participante la FGDB, iar în anul 2016 sunt 29 de instituții de credit participante la FGDB. Scăderea numărului de instituții de credit participante este explicat în continuare. Excluderea, ca urmare a aderării României la UE, din sfera de garantare a FGDB a deponenților care au constituit depozite la sucursalele instituțiilor de credit, în număr de 6, cu sediul în alte state membre ale UE. În conformitate cu legislația europeană aplicabilă, acești deponenți sunt garantați de către schemele de garantare din statele membre UE unde își au sediul instituțiile de credit respective.
  • Procesul de consolidare a sistemului bancar din România care s-a materializat în special prin fuziuni și achiziții, fapt ce a condus la reducerea numărului instituțiilor de credit de la 32 dupa aderarea la UE la 29 în 2016;

În anul 2006 erau 38 de instituții participante la FGDB, iar în anul 2016 sunt 29 de instituții de credit participante la FGDB.

Precizăm că scopul instituției noastre este acela de a garanta depozitele bancare şi, implicit, de a menține încrederea populaţiei în sistemul bancar, inclusiv prin asigurarea transparenței și a acurateței informațiilor puse la dispoziția publicului.

În continuare, ne manifestăm toată disponibilitatea și stăm la dispoziţia tuturor celor interesaţi, cu clarificări suplimentare în interpretarea datelor statistice.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE