Resursele FGDB nu sunt afectate de criza piețelor financiare

În contextul preocupărilor justificate ale diferitelor categorii de cetățeni și societăți comerciale față de evoluțiile volatile de pe piețele financiare internaționale, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB) precizează:
 
1. La data de 26 august 2015 resursele cumulate ale FGDB pe cele două componente prevăzute de lege, respectiv pentru garantarea depozitelor și pentru restructurare bancară însumează 5.308,0  milioane lei, față de 4.529,8 milioane lei la sfârșitul anului 2014.
 
2. În conformitate cu preocuparea de asigurare a unui grad cât mai înalt protecție și siguranță a resurselor sale, conformă cu obiectivele Strategiei anuale privind expunerea FGDB pe piețele financiar-bancare, aprobată de Consiliul de Administrație al BNR, o proporție de 81,05% din resursele FGDB sunt investite în titluri de stat (față de 74,1% la finele anului trecut) și 18,95% în depozite și obligațiuni la instituții de credit de pe teritoriul României.

26 august 2015

Citește toate Noutățile

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE