​Reuniunea de la București a Comitetului Uniunii Europene din cadrul Forumului European al Asigurătorilor de Depozite Bancare

În cursul lunii iunie a.c. a avut loc reuniunea Comitetului Uniunii Europene din cadrul Forumului European al Asigurătorilor de Depozite (EFDI), organizat la Bucureşti de către Fondul de garantare a depozitelor bancare (FGDB), cu sprijinul Băncii Naţionale a României .

Subiectele abordate în cadrul evenimentului au vizat aspecte, preocupări şi teme de interes pentru asigurătorii de depozite din statele membre ale Uniuni Europene cum sunt întocmirea şi verificarea listelor de plată a compensaţiilor, derularea exerciţiilor de simulare a situaţiilor de criză în care sunt implicate schemele de garantare conform metodologiei Autorităţii Bancare Europene, măsurile alternative de finanţare sau noi tehnologii financiare (fin tech).

Petre Tulin, director general al FGDB, a reprezentat schema de garantare din România cu două prezentări: i)Metodologia şi instrumente de verificare a situaţiei centralizate a deponentului bancar şi ii) Încadrarea schemelor de garantare în categoria autorităţilor publice, o solutie?

La întâlnire au fost prezenţi 37 de participanţi, reprezentanţi ai schemelor de garantare a depozitelor, ai autorităţilor de rezoluţie şi ai unor bănci centrale din 21 state membre ale Uniunii Europene. Cei mai mulţi participanţi la reuniune asigură top-managementul schemelor de garantare şi a celorlalte instituţii şi autorităţi..

Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare a aderat în anul 2007 la EFDI, asociaţia profesională a asiguratorilor de depozite din Europa. Scopul EFDI este de a contribui la stabilitatea sistemelor financiare prin promovarea cooperării europene în domeniul garantării depozitelor şi facilitarea discuțiilor, a schimbului de experiență şi informații pe probleme de interes comun. în prezent, la EFDI participă 56 de membri, 10 asociați şi 12 observatori.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE