Cât asigurăm?


PLAFONUL GENERAL DE ACOPERIRE

100.jpg#asset:225:url
Banii fiecărui deponent la bancă sunt garantați până la 100.000 de Euro. În cazul în care banca nu mai poate rambursa banii deponenților, FGDB plătește o compensație care poate fi de maximum 100.000 Euro/persoană/ bancă. Compensațiile vor fi plătite în lei la cursul BNR din ziua în care sumele depuse la bancă nu mai pot fi rambursate deponenților, indiferent de moneda în care a fost constituit depozitul. Deponenții nu suportă costul ridicării în numerar a compensației sau transferului sumei respective într-un cont bancar.


VALOAREA MINIMĂ DE LA CARE SE PLĂTESC COMPENSAȚII

Nu există o valoare minimă de la care se plătesc compensaţii pentru depozite sau conturi curente.

Prevederea este valabilă și în cazul depozitelor în care nu a avut loc nici o tranzacţie în ultimele 24 de luni.


PLAFONUL SUPLIMENTAR


general.jpg#asset:719:url + suplimentar.jpg#asset:720:url


Plafonul suplimentar este de 100.000 Euro și se cumulează cu plafonul general. Plata compensației pentru sumele garantate în cadrul plafonului suplimentar se realizează în aceleași condiții cu cele aplicabile pentru plata compensației care se încadrează în plafonul general de garantare.

Peste plafonul general de 100.000 Euro, un deponent beneficiază de un nivel suplimentar de garantare pentru o perioadă de 12 luni, pentru valoarea agregată a sumelor de bani care rezultă din :

  • tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
  • evenimentul pensionării, disponibilizării, căsătoriei, divorţului, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
  • încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.


Exemplul 1: Un deponent are la Banca X un depozit de 70.000 Euro.

Vinde un imobil cu suma de 150.000 Euro și îi depune tot la Banca X.

În urma acestei tranzacții deponentul are depozite în valoare de 220.000 Euro.Pentru o perioadă de 12 luni vor fi garantați 200.000 Euro.

Diferența de 20.000 Euro nu este acoperită.

Pentru a beneficia de garantare și pentru cei 20.000 Euro deponentul poate constitui un depozit cu această valoare la o Banca Y.


Exemplul 2: Un deponent are un depozit de 100.000 Euro la o Bancă X și beneficiază de plafonul general de garantare de 100.000 Euro.

Vinde un imobil cu suma de 150.000 Euro și îi depune la Banca Y. Pentru această sumă beneficiază de garantarea de 100.000 Euro plus plafonul suplimentar de încă 100.000 Euro pentru o perioadă de 12 luni. Altfel spus, este garantată toată suma de 150.000 Euro.

În cazul în care imobilul este vândut cu 250.000 Euro, plafonul de acoperire este de 100.000 Euro plus plafonul suplimentar de încă 100.000 Euro.

Suma de 50.000 Euro nu este acoperită.

Nivelul de garantare este calculat per deponent, per bancă.


Exemplul 3: O persoană beneficiază în același an de indemnizație de pensionare de 25.000 Euro, vinde un imobil cu 200.000 Euro și încasează o indemnizație de asigurare de 40.000 euro. Sumei de 265.000 Euro i se aplică o singură dată plafonul general și o singură dată plafonul suplimentar. Altfel spus, sunt garantați doar 200.000 Euro.


FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE