Regulament

Regulament

Regulament

Regulament

I. Cerinţe de eligibilitate pentru participanţi:

 • Cetăţenie română;
 • Vârsta: până la 30 de ani împliniți la data de 15 octombrie 2019;
 • Educaţie: student încris într-un program de master sau de doctorat al unei universităţi din România sau din străinătate (științe economice, sociale, politice sau științe exacte);
 • Un participant poate înscrie în concurs un singur eseu;
 • Un eseu participant poate avea doar un singur autor;
 • Același autor se poate înscrie la mai multe ediții ale concursului, dar nu se poate înscrie cu aceeași lucrare;
 • În cazul în care un autor se va înscrie la concurs de mai multe ori, organizatorii vor verifica dacă se repetă titlul sau textul eseului.

II.Înscriere Perioada de înscriere în concurs este până la 15 octombrie 2019.

a. Documente necesare:

 • Paşaport sau carte de identitate care să ateste cetăţenia româna (scan);
 • Dovada înscrierii la o universitate (scan);
 • Formular de înscriere și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă aici);
 • O pagină de rezumat a eseului (titlul nu poate fi schimbat după termenul limită de înscriere).

b. Înregistrare:

 • Documentele necesare înscrierii vor fi trimise către FGDB la adresa de email costinmurgescucontest@fgdb.ro - Termen limită: 15 octombrie 2019 (nicio înscriere nu va fi acceptată după această dată).

III. Eseul

Termen limită de transmitere a eseului: 11 noiembrie 2019.

a. Subiect (abordat pluridisciplinar):

 • o problemă economică inspirată de evoluțiile socio - politice contemporane;
 • o idee originală privind fenomene economice în contextul globalizarii, reconfigurările pozițiilor - cheie ale statelor lumii într-o perioadă de globalizare crescândă și de adâncire a diverselor conflicte și clivaje economice, sociale, politice și culturale;
 • identitatea națională, economiile naționale și globalizarea;
 • incluziunea financiară.

b. Eseul va fi scris în limba engleză sau română;

c. Termen limită: 11 noiembrie 2019 (niciun eseu nu va fi acceptat în concurs după această dată);

d. Mărime şi conţinut: - până la 25 de pagini (exclusiv pagina de titlu, bibliografia, dar incluzând anexele şi referinţele), spaţiul dintre rânduri: 1,5; font: Arial de mărimea 12; pe pagini numărate cu margine de 1 inch - fiecare eseu trebuie sa aibă o pagină de titlu, ce nu va fi considerată ca făcând parte din text, având următoarele informaţii: numele autorului, titlul eseului, numele universităţii unde este înscris autorul, numărul total de pagini al lucrării;

e. Trimiterea eseului: Eseul trebuie transmis către FGDB (prin email la costinmurgescucontest@fgdb.ro) şi un email de confirmare va fi trimis către participanţi.

IV. Evaluare

La evaluare se vor lua în considerare următoarele: originalitate (40%), logica argumentelor (30%), concluzii (15%), stil (15%).

Toate eseurile vor fi supuse examinării împotriva plagiatului.

V. Premiul

Câştigătorul va fi anunţat pe 27 noiembrie 2019, pe site-ul FGDB.

Cu prilejul acestei ediții, premiul concursului “Costin Murgescu” este în valoare de 3000 euro (valoare netă), juriul putând acorda suplimentar până la două mențiuni, în valoare de 500 euro fiecare (valoare netă), în funcție de noutatea ideii, originalitatea temei sau a perspectivei abordate.

Eseul câştigător va deveni proprietatea FGDB. FGDB va putea să îl reproducă şi să îl folosească cu indicarea numelui autorului. Detalii aici.

Angajaţii FGDB şi rudele de până la gradul II ale acestora nu pot participa la concurs. Premiul se supune Legii sponsorizării nr. 32/1994, cu modificările şi completările ulterioare.

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016, Fondul de garantare a depozitelor bancare, cu sediul în București, Str. Negru Vodă nr. 3, este operator de date cu caracter personal. Pentru informații privind temeiurile și modul de prelucrare a datelor cu caracter personal, cât și drepturile pe care le aveți, accesați http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE