FGDB angajaza expert salarizare

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE

organizează concurs pentru ocuparea unui post de expert salarizare, pe durată determinată, pentru înlocuirea titularului de post.

Dosarele de candidatură se transmit electronic până la data de 10 ianuarie 2022 (inclusiv) la adresa resurseumane@fgdb.ro printr-un singur mesaj care să cuprindă toate documentele solicitate, iar subiectul mesajului trebuie să conțină denumirea postului menționat în titlul anunțului.

Concursul se va desfășura începând cu data de 14 ianuarie 2022.

Relații la tel. 0314.232.805, 0314.232.842 sau la sediul Fondului de garantare a depozitelor bancare din Str. Negru Vodă nr.3, corp C, et.2, sector 3, București. Detalii.

23 decembrie 2021

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE