Anunț de vânzare

PUBLICAŢIA DE VÂNZARE IMOBILIARĂ nr. 3 din 19.11.2020 pentru imobilul din municipiul Sighişoara, str. Mărăşeşti nr. 38 (36), jud. Mureş, proprietatea BRS.

Adunarea creditorilor BRS din 27 august 2020 a hotărât vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a imobilului sus-menţionat în condiţiile Regulamentului nr. 2/2007 privind vânzarea bunurilor Băncii Române de Scont – în faliment. Detalii.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE