Banca Națională a României a stabilit nivelul suplimentar de garantare pentru categoriile de depozite ce beneficiază temporar de o acoperire mai mare de 100.000 euro

În data de 10 ianuarie 2017 a fost publicată Circulara Băncii Naționale a României nr. 24/2016 prin care s-a stabilit la 100.000 euro nivelul suplimentar de garantare de care beneficiază temporar persoanele fizice care dețin următoarele categorii de depozite bancare prevăzute de Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare:

  • depozite care rezultă din tranzacţii imobiliare referitoare la bunuri imobile cu destinaţie locativă;
  • depozite rezultate din evenimentul pensionării, disponibilizării, din situaţia de invaliditate sau deces al deponentului;
  • depozite rezultate din încasarea unor indemnizaţii de asigurare sau a unor compensaţii pentru daune rezultate din infracţiuni sau pentru condamnări pe nedrept.

Astfel, pe lângă plafonul de garantare de 100.000 euro aplicabil tuturor deponenților garantați încă de la sfârșitul anului 2010, persoanele fizice ale căror depozite se încadrează în categoriile menționate mai sus beneficiază distinct de un nivel suplimentar al garantării de până la 100.000 euro. Acest nivel de garantare se aplică sumei agregate a depozitelor prevăzute în cele trei categorii.

Potrivit Legii nr. 311/2015, nivelul suplimentar de garantare are caracter temporar, aplicându-se pe o perioadă de 12 luni de la data la care suma a fost creditată în cont la instituția de credit în cauză sau de la data la care depozitele pot fi transferate legal la o altă instituție de credit.

Acest nivel este stabilit și reconsiderat periodic pe baza evoluției indicatorilor statistici relevanți de către Banca Națională a României și publicat pe site-ul său oficial.


13 ianuarie 2017

Citiți aici toate noutățile.

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE