Depozitele bancare la 30 septembrie 2023

FGDB garantează depozitele bancare constituite de toate persoanele fizice și de întreprinderi, indiferent de mărimea acestora din urmă. Lista instituțiilor de credit participante la FGDB poate fi găsită aici. Sucursalele din România ale instituțiilor de credit cu sediul în Uniunea Europeană participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

Pentru depozitele în orice monedă la o instituție de credit participantă la FGDB, pe care aceasta nu le mai poate plăti din motive legate direct de situația sa financiară, deponenții garantați beneficiază de compensații din partea FGDB în limita unui plafon de acoperire de 100.000 euro, în echivalent lei la data indisponibilizării depozitelor.

La 30 septembrie 2023, depozitele eligibile (garantate de FGDB) se ridicau la 477,7 miliarde lei, urmând traiectoria ascendentă a perioadelor anterioare, în creștere cu 2,6% față de sfârșitul primului semestru al anului.

Spre deosebire de trimestrul anterior, când majorarea depozitelor eligibile s-a datorat doar evoluției pozitive a depozitelor populației, în cel de-al treilea trimestru al anului s-au consemnat evoluții similare atât pe segmentul persoanelor fizice, cât și pe cel al persoanelor juridice. Depozitele eligibile ale populației au atins, la finele trimestrului III 2023, nivelul de 277,8 miliarde lei, în creștere trimestrială cu 2,7%, iar cele ale persoanelor juridice, care au avansat într-un ritm asemănător cu cele ale populației, s-au ridicat la 199,9 miliarde lei la aceeași dată de referință (variație trimestrială de +2,4%).

Din punctul de vedere al monedei de denominare, majorarea trimestrială a provenit exclusiv din sfera segmentului depozitelor în moneda națională (aproximativ două treimi din aceasta s-a datorat evoluției depozitelor în lei ale persoanelor fizice), care a compensat retragerile de la nivelul depozitelor în valută. Astfel, la 30 septembrie 2023 depozitele eligibile în lei se situau la nivelul de 316,3 miliarde lei, cu 4,1% peste valoarea de la T2 2023, iar cele în valută au coborât la 161,4 echivalent miliarde lei (variație trimestrială de -0,1%). Depozitele în lei au continuat să dețină ponderea majoritară în volumul depozitelor eligibile, respectiv 66,2% la T3 2023.

Depozitele acoperite de FGDB constituie acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire de 100.000 euro (în echivalent lei). La 30 septembrie 2023, acestea reprezentau aproape 61% din totalul depozitelor eligibile, avansând pe parcursul trimestrului III 2023 cu 2,6%, până la 289,3 miliarde lei.

Valoarea totală a depozitelor acoperite ale persoanelor fizice se ridica la 235,5 miliarde lei, în creștere cu 2,2% față de nivelul de la sfârșitul lunii iunie 2023, acestea constituind aproape 85% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale populației. Spre deosebire de persoanele fizice, ale căror depozite sunt preponderent de valori sub 100.000 euro în echivalent lei, în cazul persoanelor juridice depozitele care depășesc plafonul de acoperire au cea mai mare pondere în valoarea totală a depozitelor eligibile ale acestei categorii, depozitele acoperite deținând o pondere de aproximativ 27%. La 30 septembrie 2023, depozitele acoperite ale persoanelor juridice totalizau 53,8 miliarde lei (variație trimestrială de +4,7%).

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozit cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată până la data indisponibilizării depozitelor, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr.1 la Legea nr.311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, modificată și completată prin Legea nr.42/2022.

Date despre evoluția și nivelul depozitelor eligibile (garantate) pot fi găsite pe site-ul FGDB la adresa www.fgdb.ro, Secțiunea Statistici.

26 octombrie 2023

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE