Depozitele bancare la sfârșitul T4 2015

La sfârșitul anului 2015, depozitele eligibile (garantate) ale persoanelor fizice și persoanelor juridice la instituțiile de credit participante la FGDB au fost în sumă de 219,0 miliarde lei, cu 26,5% peste nivelul de la 30 septembrie 2015.

Această creștere semnificativă s-a datorat atât lărgirii sferei de garantare a depozitelor ca urmare a intrării în vigoare, din data de 14 decembrie 2015, a noii legislații din România în domeniul garantării depozitelor, respectiv Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare, cât și majorării valorii depozitelor la instituțiile de credit participante la FGDB.

În prezent, toți deponenții persoane fizice beneficiază de protecția FGDB întrucât prin noua lege au fost eliminate excluderile de la garantare ce priveau persoanele fizice care aveau calitatea de administratori, directori, membri ai consiliului de supraveghere, auditori, acționari semnificativi ai instituției de credit în cauză, precum și membrii familiilor acestora.

De asemenea, au devenit eligibile și depozitele întreprinderilor mari, care erau excluse de la garantare în trecut, în acea perioadă fiind garantate doar depozitele întreprinderilor mici și mijlocii.

La 31 decembrie 2015, depozitele acoperite de FGDB, adică acea parte din depozitele eligibile care nu depășește plafonul de acoperire (100.000 euro, în echivalent lei), totalizau 148,8 miliarde lei, cu 5,9% peste nivelul de la finele lunii septembrie 2015.

Deponenții garantați persoane fizice dețineau, la sfârșitul lunii decembrie 2015, depozite eligibile în sumă de 135,1 miliarde lei (variație trimestrială de +3,4% față de 30 septembrie 2015). 91% din valoarea totală a depozitelor eligibile ale persoanelor fizice reprezintă depozite acoperite, în sumă de 122,9 miliarde lei la 31 decembrie 2015.

Numărul deponenților garantați persoane fizice a fost de 14.223.602, din care 14.200.672 persoane fizice dețineau depozite sub plafonul de acoperire. Depozitele eligibile de valori cel mult egale cu plafonul de acoperire totalizau, la 31 decembrie 2015, 112,6 miliarde lei.

Deponenții garantați persoane juridice, în număr de 937.092 la finele anului 2015, aveau la instituțiile de credit participante la FGDB depozite însumând 83,9 miliarde lei, aproape dublu față de finele trimestrului III 2015, în principal datorită includerii întreprinderilor mari în categoria deponenților garantați. 916.797 deponenți garantați persoane juridice au depozite ce nu depășesc plafonul de acoperire, acestea totalizând 16,6 miliarde lei.

Depozitele acoperite ale persoanelor juridice, în valoare totală de 25,8 miliarde lei la 31 decembrie 2015, reprezintă 30,8% din suma depozitelor eligibile ale acestei categorii de deponenți.

La 31 decembrie 2015, la FGDB participau 29 de instituții de credit persoane juridice române, cu 2 mai puțin față de 30 septembrie 2015 ca urmare a două fuziuni prin absorbție care au avut loc pe piața bancară din România în ultimul trimestru al anului 2015. Sucursalele băncilor străine din România participă la schemele de garantare a depozitelor din statele membre de origine.

În înțelesul legii care guvernează activitatea FGDB, noțiunea de depozite cuprinde orice sold creditor, inclusiv dobânda datorată, rezultat din fonduri aflate într-un cont sau din situații tranzitorii derivând din operațiuni bancare curente, cum ar fi depozitele la termen, conturile curente, conturile de economii, conturile de card, conturile comune și alte produse similare.

Categoriile de depozite excluse de la garantare sunt precizate în Anexa nr. 1 la Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor și Fondul de garantare a depozitelor bancare.

26 februarie 2016

Citește mai multe noutăți

FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE